عرفان حبیب زاده

بایگانی‌ها: نمونه کار ها

رتبه 3 حرفه ای ترین مسابقات جنگجو کشور

ادامه مطلب

اولین دوره المپیاد کشوری ربات های جنگجو

ادامه مطلب

دهمین دوره المپیاد کشوری رباتیک

ادامه مطلب

رتبه 1 امدادگر هوشمند کشوری

ادامه مطلب

نهمین دوره المپیاد کشوری رباتیک

ادامه مطلب

هشتمین دوره المپیاد کشوری رباتیک

ادامه مطلب

رتبه 2 ربات های جنگجو متوسطه استانی

ادامه مطلب

رتبه 2 ربات های امدادگر هوشمند استانی

ادامه مطلب

رتبه 2 ربات های جنگجو استانی

ادامه مطلب

رتبه 2 ربات های جنگجو استانی

ادامه مطلب